Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 1 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staatscommissie Parlementair Stelsel (34.430)

-
34430, F

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de kabinetsreactie op het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel; Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie stemt in met de door de voorzitter voorgestelde wijze van behandeling van het eindrapport en de kabinetsreactie(s) daarop. Deze zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij de eerste fase als volgt wordt ingevuld. De commissie zal de minister van BZK per brief verzoeken om toezending van het tweede deel van de kabinetsreactie uiterlijk 13 december 2019. Tevens zal zij in deze brief een opmerking maken over een reeds in consultatie gegeven voorstel tot grondwetsherziening. De commissie wenst in november of december een gesprek te voeren met dhr. Remkes, voormalig voorzitter van de staatscommissie, en eventuele andere voormalige leden. De staf houdt de behandeling in de Tweede Kamer en de publicaties over het advies van de staatscommissie in de gaten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman