Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 1 oktober 2019
1. 35 253, B

Commissiemededeling: Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de EU

De commissie besluit de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 23 september 2019 (EK 35.253, B) voor kennisgeving aan te nemen.

2. Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van het verslag van de Ecofinraad van 13 en 14 september 2019 en de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 oktober 2019 bespreekt de commissie kort enkele onderwerpen in relatie tot de Algemene Financiële Beschouwingen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren