Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 1 oktober 2019




1.
Voorbereiding deskundigenbijeenkomst Invoeringswet Omgevingswet (34986)

De voorbereidingsgroep deskundigenbijeenkomst Invoeringswet Omgevingswet koppelt terug uit haar bijeenkomst van hedenmiddag. De commissie besluit de voorbereidingsgroep de opdracht te geven vragen te inventariseren die vooraf met de uit te nodigen deskundigen worden gedeeld. Deze vragen zullen op 8 oktober 2019 voor bespreking geagendeerd worden.

2.
Landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)

De commissie besluit de minister van BZK een brief te sturen. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen BZK (IWO-toezeggingen)

Brief - met bijlage - van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 september 2019 in reactie op de brief van 11 juli 2019 (verslag schriftelijk overleg (35000 VII / 35000 IV, D))

De commissie besluit de conceptbrief zoals deze geagendeerd staat, te verzenden.

4.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen IWO

Brief van de staatssecretaris van I&W van 5 september 2019 in reactie op de brief van 11 juli 2019 (verslag schriftelijk overleg (35000 XII, H))

De commissie besluit de conceptbrief zoals deze geagendeerd staat, te verzenden.

5.
Voorhang Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen

Brief van de minister van I&W van 30 september 2019 in reactie op de brief van 25 september 2019 (verslag nader schriftelijk overleg (29398, P)

Naar aanleiding van het gevoerde schriftelijk overleg besluit de commissie tot een mondeling overleg met de minister van I&W, bij voorkeur te houden op 8 oktober 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer