Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 1 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII)

-
Halfjaarlijks rappel toezeggingen BZK (IWO-toezeggingen)

Brief - met bijlage - van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 september 2019 in reactie op de brief van 11 juli 2019 (verslag schriftelijk overleg (35000 VII / 35000 IV, D))

De commissie besluit de conceptbrief zoals deze geagendeerd staat, te verzenden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer