Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 oktober 2019
1.
T02753

Toezegging Toezenden ontwerp Regeling kansspelen op afstand (33.996)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 24 juli 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

Het lid Van Dijk (SGP) vraagt de staf te rappelleren bij het ministerie van J&V wanneer een reactie op de motie-Van Dijk (EK 33996, N), waarin gevraagd wordt voor 1 september 2019 de Kamer te informeren over de mogelijkheid van een verbod op reclame voor (online)gokken en de consequenties daarvan, verwacht kan worden.

2.
Voorbereiding deskundigenbijeenkomst Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (35125)

De voorbereidingsgroep deskundigenbijeenkomst koppelt terug uit haar bijeenkomst van hedenmiddag, waarbij invalshoeken en deskundigen zijn geïnventariseerd. De commissie stemt in met de gekozen invalshoeken en de te benaderen deskundigen. De openbare bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdagochtend 12 november 2019. Voorafgaand vindt een besloten briefing plaats door de Raad van State.
Op 8 oktober kunnen de woordvoerders vragen inleveren die zij aan de deskundigen willen voorleggen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren