Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Organiseren van kansspelen op afstand (33.996)

-
T02753

Toezegging Toezenden ontwerp Regeling kansspelen op afstand (33.996)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 24 juli 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

Het lid Van Dijk (SGP) vraagt de staf te rappelleren bij het ministerie van J&V wanneer een reactie op de motie-Van Dijk (EK 33996, N), waarin gevraagd wordt voor 1 september 2019 de Kamer te informeren over de mogelijkheid van een verbod op reclame voor (online)gokken en de consequenties daarvan, verwacht kan worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren