Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 1 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877)

- 34877, I

Brief van de staatssecretaris van BZK over de resultaten van de toetsing van de stand van zaken op Sint Eustatius per 1 september 2019 (Septemberbrief Sint Eustatius); Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

De commissie besluit de Septemberbrief Sint Estatius (34.877, I) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02534 als voldaan te beschouwen. De commissie zou graag zien dat de staatssecretaris van BZK in zijn volgende voortgangsrapportage ook nader ingaat op het draagvlak op Sint Eustatius voor het nu beoogde proces.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman