Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 1 oktober 2019
1.
T02574 - Kamer informeren over de uitkomsten van overleg pensioenfondsen en toezichthouders n.a.v. evaluatie Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader

Brief van de minister van SZW van 9 juli 2019 in reactie op de brief van de commissie van 29 mei 2019 (32043, R) n.a.v. de Verzamelbrief pensioenonderwerpen (32043, O)

De commissie besluit de brief van 9 juli 2019 (EK 32.043, R) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02574 als voldaan te beschouwen.

2.
T02781

Toezegging Cijfers stijging levensverwachting (35.223)

De commissie besluit de brief van 25 september 2019 (EK 35.223, D) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02781 als voldaan te beschouwen.

3.
Mededelingen en informatie

De voorzitter informeert de commissie over de ontvangst van de reactiebrief d.d. 1 oktober 2019 op het rappel inzake toezegging T02777. Die brief zal voor de volgende commissievergadering ter behandeling worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren