Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Voortgang Natura 2000 (32.670)

-
Aanpak kabinet stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 4 oktober 2019 (32670, D)

De commissie besluit de behandeling van de aanpak van het kabinet stikstofproblematiek in de Tweede Kamer af te wachten alvorens de verdere vervolgstappen te bepalen.
Het lid Dessing (FVD) heeft nog een technische vraag inzake de brief van de minister van LNV die ambtelijk zal worden doorgeleid naar het ministerie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer