Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 8 oktober 2019
1.
33032 / 33514 (R1998)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Staatscommissie herijking ouderschap; Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en SP (Janssen) gezamenlijk, en door de fracties van D66 (Dittrich), PvdA (Recourt) en ChristenUnie (Bikker).
De conceptbrief zal op 15 oktober 2019 ter vaststelling geagendeerd worden.

2.
Inventarisatie vragen deskundigenbijeenkomst Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (35125)

De commissie besluit dat de woordvoerders vragen voor de inleiders die deelnemen aan de deskundigenbijeenkomst, kunnen inleveren ter griffie. De griffie zal deze vragen clusteren voordat deze aan de inleiders worden toegestuurd.

3.
Datum kennismakingsgesprek met de Hoge Raad

De commissie stemt in met het voorstel om het kennismakingsgesprek met een afvaardiging van de Hoge Raad plaats te laten vinden op 17 december 2019 in de namiddag.

Op 3 december 2019 zal de commissie eventuele gespreksonderwerpen inventariseren.

4.
Rondvraag

Het lid Veldhoen (GroenLinks) zou graag zien dat het onderzoeksrapport “Naar een nabijheidsrechter? Een onderzoek naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel”, dat op 9 september 2019 aan de Tweede Kamer is aangeboden (TK 29279, nr. 535), ook aan de Eerste Kamer wordt aangeboden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren