Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 8 oktober 2019
1.
35000 XV / 35000 IV, I

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nadere uitwerking van de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

De commissies besluiten de behandeling van de brief d.d. 2 oktober 2019 van de staatssecretaris van SZW (35000 XV / 35000 IV, I) aan te houden in afwachting van de beantwoording van de brief van de commissies d.d. 4 oktober 2019 met nadere vragen van de GroenLinks-fractie en de SP-fractie over de kwantitatieve reductiedoelstelling voor kinderarmoede.

2.
Rondvraag

De leden van de SP-fractie (Kox) geven aan te overwegen om kort na de Algemene Politieke Beschouwingen te verzoeken om een interpellatiedebat met de staatssecretaris van SZW, indien de beantwoording van de nadere vragen d.d. 4 oktober 2019 inzake de kwantitatieve reductiedoelstelling voor kinderarmoede niet naar tevredenheid worden beantwoord.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren