Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 8 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet medische hulpmiddelen (35.043)

- 35043

Wet medische hulpmiddelen

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer