Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 15 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Voortgang Natura 2000 (32.670)

-
Aanpak kabinet stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 4 oktober 2019 (32670, D)

De commissie bespreekt de technische vraag van het lid Dessing (FVD) naar aanleiding van de brief van de minister van LNV met de aanpak van het kabinet inzake stikstofproblematiek (32670, D) en besluit deze vraag ambtelijk door te geleiden naar het ministerie van LNV.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer