Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 oktober 2019
1.
35058

Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op een nog nader te bepalen datum.

2.
34091

Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 5 november 2019.

3.
33.032 / 33.514 (R1998)

Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder; Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief vast en besluit deze aldus te verzenden, met dien verstande dat de leden van de SGP-fractie zich aansluiten bij de vragen van de ChristenUnie-fractieleden.

4.
T02718

Toezegging Voorleggen ontwerpbesluit inzake uitwerking "regeling weigerende observandi" (32.398)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 11 oktober 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

5.
Datum kennismakingsgesprek met de voorzitter van het College van procureurs-generaal

De commissie besluit de voorzitter van het College van procureurs-generaal te vragen of het kennismakingsgesprek, dat nu voorzien is voor 4 februari 2020, verplaatst kan worden naar 26 november 2019 of 3 december 2019 opdat dit kan plaatsvinden voor de behandeling van de begroting 2020 van J&V.

6.
Rondvraag

De commissie verzoekt de staf bij het ministerie van J&V na te vragen of de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997) uiterlijk 25 oktober 2019 de Kamer wordt toegezonden, gelet op het plenaire debat dat onder voorbehoud van tijdige beantwoording geagendeerd is voor 5 november 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren