Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
T02718

Toezegging Voorleggen ontwerpbesluit inzake uitwerking "regeling weigerende observandi" (32.398)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 11 oktober 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren