Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997)

-
Rondvraag

De commissie verzoekt de staf bij het ministerie van J&V na te vragen of de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997) uiterlijk 25 oktober 2019 de Kamer wordt toegezonden, gelet op het plenaire debat dat onder voorbehoud van tijdige beantwoording geagendeerd is voor 5 november 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren