Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 15 oktober 2019
1.
T02533

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake Kabinetsreactie Raad van State en Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

De commissie besluit naar aanleiding van de ontvangst van de kabinetsreactie op de voorlichting van de Raad van State en het IBO Koninkrijksrelaties (35.300 IV, D) een voorstel te doen tot het houden van een beleidsdebat Koninkrijksrelaties, te voeren kort na een voorgenomen commissiewerkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk.

2.
35.300 IV, C

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake Uitvoering TK-motie Van Raak c.s. en EK-motie De Graaf c.s.; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

De commissie is van oordeel dat de strekking van de Eerste Kamermotie-De Graaf c.s. ruimer is dan die van de Tweede Kamermotie-Van Raak c.s. en verzoekt de regering hiermee rekening te houden.

3.
35.300 IV / 31.568, B

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake reisverslag naar de bovenwindse eilanden van 22-25 september 2019; Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van BZK (35.300 IV / 31.568, B) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01222 als openstaand te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman