Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 15 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- 35.300 IV, C

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake Uitvoering TK-motie Van Raak c.s. en EK-motie De Graaf c.s.; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

De commissie is van oordeel dat de strekking van de Eerste Kamermotie-De Graaf c.s. ruimer is dan die van de Tweede Kamermotie-Van Raak c.s. en verzoekt de regering hiermee rekening te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman