Korte aantekeningen vergadering commissies Koninkrijksrelaties (KOREL) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 15 oktober 2019
1.
29.653 / 35.000 IV, I

brief d.d. 27 september 2019 van de staatssecretaris van BZK houdende beantwoording van nadere vragen n.a.v. mondeling overleg d.d. 16 april 2019 over Venezuela

Mede gelet op hetgeen recent in de Tweede Kamer is gewisseld met de regering over vluchtelingen en migranten vanuit Venezuela en de opvang in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, besluiten de commissies voor dit moment af te zien van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK, maar het dossier actief te blijven volgen.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman