Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33.168)

- Mededelingen en informatie

- De commissie informeert naar de stand van zaken m.b.t. het wetsvoorstel Vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33168) en besluit dit onderwerp op 29 oktober 2019 te agenderen.
- Het gesprek met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving van 5 november a.s. zal plaatsvinden van 15:45 tot 16:45 uur.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer