Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie (34.815)

- Actualiteiten Bloedvoorziening 2019

Brief van de minister voor MZS van 23 september 2019 (29447, L)

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer (verslag AO) af te wachten en de brief opnieuw te agenderen zodra meer informatie beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer