Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 oktober 2019
1. Nieuwe datum kennismakingsgesprek minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De commissie stemt in met een openbaar kennismakingsgesprek op 10 december 2019, 15:45-16:45 uur. Eerder waren reeds de onderwerpen voor dit gesprek geagendeerd.

2. 34430

Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie besluit bespreking van de brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 en 16 oktober 2019 inzake Staatscommissie parlementair stelsel (34430, H en I) aan te houden tot 5 november 2019. Voor het gesprek met dhr. Remkes, voormalig voorzitter van de staatscommissie, op 10 december, 17.00-18.30 uur, wenst de commissie tevens één voormalig lid van de staatscommissie met een politieke achtergrond en één voormalig lid met een wetenschappelijke achtergrond uit te nodigen. Het gesprek is openbaar.

3. Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van BZK

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 oktober 2019 inzake toezeggingenrappel (35300 VII, A) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

T02463: de einddatum wordt op 1 januari 2021 gezet.
T02737: de einddatum wordt op 1 januari 2021 gezet.
T01687: de einddatum wordt op 1 januari 2022 gezet.
T01688: de einddatum wordt op 1 april 2020 gezet.
T02238: de einddatum wordt op 1 november 2021 gezet.
T02425: de einddatum wordt op 1 juli 2020 gezet.
T02575: de einddatum wordt op 1 januari 2020 gezet.
T02578: de einddatum wordt op 1 maart 2020 gezet.
T02580: de einddatum wordt op 1 februari 2020 gezet.
T02657: de einddatum wordt op 1 december 2019 gezet.
T02426: de einddatum wordt op 1 juli 2020 gezet.

4. Toezegging T02693

Toezegging Constructie verduurzaming basisscholen (34.902)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 oktober 2019 inzake verduurzaming scholen (34902, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02693 was reeds als voldaan aangemerkt.

5. 29362

Modernisering van de overheid

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 oktober 2019 inzake het interbestuurlijk programma (29362, D) besluit de commissie op 19 november 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg.

6. Toezegging T02653 (vervolg van 20 september)

Toezegging Overzicht door het Rijk ingestelde commissies (35.000)

De brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 september 2019 inzake lijst van adviescommissies per ministerie (35000, T) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02653 wordt als voldaan aangemerkt.

7. Kennismakingsgesprek met de president en leden Algemene Rekenkamer

De commissie neemt graag deel aan het gesprek op 12 november 2019, 18:15–19:30 uur.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman