Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34.902)

-
Toezegging T02693

Toezegging Constructie verduurzaming basisscholen (34.902)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 oktober 2019 inzake verduurzaming scholen (34902, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02693 was reeds als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman