Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 29 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet opheffing bedrijfslichamen (33.910)

-
Vereffeningsverslagen bedrijfslichamen

Brief van de minister van LNV van 11 oktober 2019 (33910, Q)

De commissie besluit, op verzoek van het lid Atsma (CDA), dit agendapunt aan te houden tot 5 november 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer