Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 29 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35.208)

- Toezeggingen T02743 (onderbouwing stikstof meting) en T02746 (aanpassing forfaits per 01-01-2020)

Brief van de minister van LNV van 25 oktober 2019 (35208, F)

De commissie neemt de brief van de minister van LNV voor kennisgeving aan en besluit de toezeggingen T02743 en T02746 op voldaan te zetten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer