Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 29 oktober 2019
1.
35086

Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
35300 VI, A

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over de opgaven voor een sterke rechtspraak; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en D66 (Backer). De leden van de ChristenUnie-fractie sluiten zich aan bij de inbreng van D66. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
Mededelingen en informatie

De commissie stelt voor af te zien van het voorgenomen plenaire debat over het wetsvoorstel Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders (35058) - dat thans geagendeerd staat voor 12 november 2019 - en het af te doen als hamerstuk.

4.
Rondvraag

De leden Dittrich (D66) en Recourt (PvdA) vragen de staf na te gaan welke toezeggingen openstaan ten aanzien van de nadere invulling van mediation in de vorm van een regeling, opdat een eventuele commissiebrief gestuurd kan worden aan de minister voor Rechtsbescherming hoe hij aankijkt tegen een dergelijke invulling.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren