Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 29 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet register onderwijsdeelnemers (34.878)

- 34878

Besluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 oktober 2019 inzake nahang Besluit register onderwijsdeelnemers (34878, G) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman