Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 29 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

-
35074, R

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met afwijking van artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs voor werknemers met een beperking; Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie besluit de brief van de minister van SZW (35.074, R) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren