Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 29 oktober 2019
1.
33168, P

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg

De commissie neemt de brief van 25 oktober 2019 (33168, P) over de intrekking van het wetsvoorstel voor kennisgeving aan.

2.
Voortgangsverslag implementatie nieuwe Donorwet

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 17 oktober 2019 (33506, AE)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

3.
Toezegging T02590 - Voorhangen AMvB's

De commissie beschouwt toezegging T02590 met het aangenomen wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de orgaandonatie (35161) als voldaan.

4.
Beleidsreactie op de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg

Conceptbrief in reactie op de brief van de minister van VWS van 2 september 2019 (34104, R)

De commissie bespreekt de conceptbrief in reactie op de brief van de minister van VWS van 2 september 2019 (34104, R) en besluit de minister schriftelijk uit te nodigen voor een mondeling overleg. De brief zal als bijlage aan deze uitnodiging worden toegevoegd.

5.
Transgenderzorg

Verslag nader schriftelijk overleg (31016 / 34650, C)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

6.
Definitieve kaderbrief Wlz 2020

Brief van de minister van VWS van 18 oktober 2019 (34104, S)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan; toekomstige kaderbrieven zullen ter informatie bij de agenda gevoegd worden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer