Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 29 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33.168)

- 33168, P

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg

De commissie neemt de brief van 25 oktober 2019 (33168, P) over de intrekking van het wetsvoorstel voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer