Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Staten-Generaal 2020 (35.300 IIA)

-
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Met uitzondering van de fractie van de PvdA is de voorlopige inschatting van de commissie dat een debat over een van de genoemde begrotingen wenselijk noch noodzakelijk is. Daarover wordt definitief besloten wanneer de begrotingsvoorstellen voor procedure worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman