Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 5 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Voortgang Natura 2000 (32.670)

-
Aanpak kabinet stikstofproblematiek

Brieven van de minister van LNV van 4 oktober 2019 (32670, D) en van 4 november 2019 (32670, E met bijlagen)

De commissie neemt kennis van de brieven van de minister van LNV en besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens nadere vervolgstappen te bepalen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer