Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 5 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet opheffing bedrijfslichamen (33.910)

-
Vereffeningsverslagen bedrijfslichamen

Brief van de minister van LNV van 11 oktober 2019 (33910, Q)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 11 oktober 2019 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer