Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 5 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012 (32.822)

-
30880 / 32822, AG

Brief van de minister van J&V over de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s); Politiewet 2012

De commissie besluit de brief van 14 oktober 2019 van de minister van J&V voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren