Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 5 november 2019
1.
35210 VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

De commissies besluiten op 26 november 2019 inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag. Inbreng zal worden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

2.
35300 VI, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissies besluiten toezegging T02569 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2020. De commissies besluiten voorts de beslissing over de status van toezeggingen T02544 en T02713 aan te houden tot een volgende vergadering van de commissie I&A/JBZ-Raad.

3.
33.709, AQ

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake derde voortgangsrapportage Europees Openbaar Ministerie; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering.

4.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Het is op dit moment de inschatting van de commissies dat behoefte bestaat aan een begrotingsdebat J&V, echter niet voor wat betreft de onderwerpen die het werkterrein van de commissie I&A/JBZ-Raad betreffen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren