Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

-
35300, N

Het verslag van het schriftelijk overleg wordt voor kennisgeving aangenomen.
De commissie neemt kennis van de door de Voorzitter aan de fracties toegewezen spreektijden (voor eerste èn tweede termijn).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren