Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 november 2019
1.
Tijdpad behandeling stelselherziening en toetsingsopties Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)

Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 8 november 2019 in reactie op de brief van 1 november 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986, N)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van 8 november 2019. Een conceptversie van de brief zal vooraf per mail aan de leden worden voorgelegd.

2.
Beleidsrijkheid van Invoeringswet en Aanvullingswetten bodem, geluid, natuur en grondeigendom

Brief - met bijlage - van de minister voor Milieu en Wonen van 7 november 2019 in reactie op de brief van 17 oktober 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986, M))

De commissie neemt met instemming kennis van de brief met bijlage van 7 november 2019. De informatie zal worden betrokken bij de (verdere) behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet en de vier aanvullingswetten.

3.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie

Het lid Kluit (GL) is geïnteresseerd in deelname en zij stelt het onderwerp fietsbeleid voor.

4.
Rondvraag

Onder verwijzing naar de op 27 juni 2019 (33118, AV) aangeboden 'Monitor Invoering Omgevingswet' en naar de toen eveneens aangeboden rapportage 'Invoering Omgevingswet bij Omgevingsdiensten', informeert het lid Rietkerk (CDA) naar de meest recente versies van deze stukken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer