Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 november 2019
1. 35206 (R2127)

Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019

De commissie besluit de procedure aan te houden in afwachting van het gewijzigde voorstel van wet.

2. 34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 3 december 2019.

3. 35300 VI, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 11 juli 2019 als volgt:
- Toezeggingen T01774, T02599, T02648, T02678, T02679, T02710 en T02711 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2020.
- Toezeggingen T01615, T02307, T02308 en T02609 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2020.
- Toezeggingen T01925 en T02771 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.
- Toezegging T01924 als openstaand te beschouwen en de minister van J&V te rappelleren wanneer hij verwacht de beleidsreactie te kunnen toesturen.
- Toezegging T02453 als openstaand te beschouwen en de minister voor Rechtsbescherming te rappelleren wanneer hij verwacht de beantwoording toe te kunnen zenden op de uitgaande brief van de Eerste Kamer van 7 maart 2018.
- Toezegging T02707 als openstaand te beschouwen en de minister van J&V te rappelleren wanneer hij verwacht de Eerste Kamer te kunnen informeren.

Toezegging T02709 was reeds als voldaan aangemerkt door de commissie.

4. Inventarisatie onderwerpen gesprek met de vertegenwoordigers van Tegenlicht

De commissie inventariseert een aantal onderwerpen voor het gesprek. Deze onderwerpen zullen naar de vertegenwoordigers van Tegenlicht worden doorgeleid.

5. Uitnodiging Ambassadeursconferentie

De commissie bespreekt de uitnodiging voor de Ambassadeursconferentie en stelt een aantal gespreksonderwerpen voor.
De leden Dittrich, Van Wely, Baay-Timmerman melden zich aan voor deelname.

6. Mededelingen en informatie

De commissievoorzitter informeert de leden over het initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35130 (R2119)) dat op 19 november 2019 voor procedure geagendeerd is bij de commissie I&A/JBZ. Naar aanleiding hiervan wordt de staf gevraagd een aantal procedurele vragen uit te zoeken voorafgaand aan de behandeling van de procedure.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren