Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 12 november 2019
1.
35.300 IV, E

Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het verloop van het tweede voortgangsoverleg Bestuursakkoord Bonaire 2018 - 2022; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

De commissie besluit de brief van 14 oktober 2019 (35.300 IV, E) voor kennisgeving aan te nemen.

2.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

De commissie komt tot de voorlopige inschatting dat een begrotingsdebat Koninkrijksrelaties en BES-fonds (IV) niet behoeft plaats te vinden.

3.
Ambassadeursconferentie

De leden Jorritsma-Lebbink (VVD), Van der Burg (VVD), Beukering (FVD), Dittrich (D66), Ester (ChristenUnie) en Schalk (SGP) geven aan voornemens te zijn deel te nemen aan de Ambassadeursconferentie. De commissie verzoekt om een Koninkrijkstafel te organiseren tijdens de conferentie ten behoeve van bespreking van lopende onderwerpen met betrekking tot het Caribisch deel van het Koninkrijk.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman