Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet (34.971)

-
34971

Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Adriaansens), CDA (Prins), GroenLinks (Van Gurp), PvdA (Nooren) en ChristenUnie (Verkerk).
De commissie besluit toezegging T02090 als openstaand geregistreerd te laten staan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer