Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 november 2019
1.
Toezeggingen T02465, T02468, T02471 en T02474

Toezegging Nieuwe technieken en persoonlijke levenssfeer (34.588); Toezegging Rechtseenheid TIB en CTIVD (34.588); Toezegging Versnelde evaluatie TIB (34.588); Toezegging Klachtrecht bij CTIVD (34.588)

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Defensie, tevens de minister voor de AIVD, van 12 november 2019 inzake evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34588, M) aan te houden tot de volgende vergadering.

2.
Toezeggingen T02265, T02275, T02276 en T02280

Toezegging Tijdelijke huur in de particuliere huursector (34.373); Toezegging Duur scheefwonen (34.373); Toezegging Evaluatie effecten wet (34.156); Toezegging Tijdelijke huurcontracten en internationale studenten (34.373)

De brief van de minister voor Milieu en Wonen van 12 november 2019 inzake Staat van de Woningmarkt en overzicht van maatregelen (32847, Q) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit de status van toezegging T02280 ongewijzigd te laten ('deels voldaan'). De toezeggingen T02265, T02275 en T02276 beschouwt zij als voldaan.

3.
29362

Modernisering van de overheid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Koole) en de PVV (Van Hattem).

4.
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt de staf een fiche te mogen ontvangen inzake wetsvoorstel 35254 Wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage


De griffier van de commissie,
Fred Bergman