Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evaluatie effecten wet (34.156) (T02265)

-
Toezeggingen T02265, T02275, T02276 en T02280

Toezegging Tijdelijke huur in de particuliere huursector (34.373); Toezegging Duur scheefwonen (34.373); Toezegging Evaluatie effecten wet (34.156); Toezegging Tijdelijke huurcontracten en internationale studenten (34.373)

De brief van de minister voor Milieu en Wonen van 12 november 2019 inzake Staat van de Woningmarkt en overzicht van maatregelen (32847, Q) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit de status van toezegging T02280 ongewijzigd te laten ('deels voldaan'). De toezeggingen T02265, T02275 en T02276 beschouwt zij als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman