Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 november 2019
1.
35167

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom), FVD (Van der Linden), CDA (N.J.J. van Kesteren), D66 (Pijlman), PvdA (Crone), PVV (Faber-van de Klashorst), CU (Huizinga-Heringa), PvdD (Koffeman) en Fractie-Otten (Otten).

2.
Stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 7 november 2019 (32670, G)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Realisatieplan visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

Brief van de minister van LNV van 17 juni 2019 (35000 XIV, J)

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 3 december 2019.

4.
COP25 - Madrid, 2-13 december 2019

De commissie besluit de rapporteurs van de EU-kopgroep klimaat van de Tweede Kamer uit te nodigen, alvorens zij zullen deelnemen aan de COP25 in Madrid vanaf 6 december 2019.
De commissie acht deelname aan deze bijeenkomst vanuit de Eerste Kamer niet opportuun.

5.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie

De commissie stelt het Klimaatakkoord voor als thema voor de ambassadeursconferentie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer