Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Voortgang Natura 2000 (32.670)

-
Stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 7 november 2019 (32670, G)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer