Korte aantekeningen vergadering commissie Financiƫn (FIN) van 19 november 2019
1.
Pakket Belastingplan 2020

De commissie bevestigt het eerder vastgestelde behandeltijdpad voor het pakket Belastingplan 2020 (voorbereidend onderzoek 26 november, ontvangst memorie van antwoord 29 november, inbreng verslag 3 december, ontvangst nota n.a.v. het verslag, plenair debat 9/10 december - onder voorbehoud tijdige afronding van de schriftelijke behandeling) en bespreekt de ingetekende spreektijden van de plenaire beraadslagingen.

2.
35241

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

De commissie besluit dit wetsvoorstel - vooralsnog - mee te laten lopen in het tijdpad van het pakket Belastingplan 2020 en derhalve het voorbereidend onderzoek inzake wetsvoorstel 35241 te houden op 26 november 2019. Wel spreken enkele leden hun onvrede uit over de geringe tijd die resteert voor behandeling door de Eerste Kamer en wensen zij de vraag voor te leggen aan de staatssecretaris wat er misloopt wanneer het wetsvoorstel niet voor de jaarwisseling wordt afgehandeld.

3.
35255

Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

De commissie besluit dit wetsvoorstel - vooralsnog - mee te laten lopen in het tijdpad van het pakket Belastingplan 2020 en derhalve het voorbereidend onderzoek inzake wetsvoorstel 35241 te houden op 26 november 2019. Wel spreken enkele leden hun onvrede uit over de geringe tijd die resteert voor behandeling door de Eerste Kamer en wensen zij de vraag voor te leggen aan de staatssecretaris wat er misloopt wanneer het wetsvoorstel niet voor de jaarwisseling wordt afgehandeld.

4.
21.501-07, AY

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 november 2019

De commissie besluit het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 november voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren