Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 19 november 2019
1.
35130 (R2119)

Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 3 december 2019.

2.
32.317, KK

Verslag van de JBZ-Raad van 7-8 oktober 2019

De commissie besluit het verslag van de JBZ-Raad van 7-8 oktober 2019 (32.317, KK) voor wat betreft de onderdelen die uitsluitend deze commissie raken, voor kennisgeving aan te nemen.

3.
35300 VI, D herdruk

Verslag van een schriftelijk overleg met de de minister voor Rechtsbescherming en de minister van J&V over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 26 november 2019.

4.
E180019

Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake het VN-Vluchtelingencompact; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

De commissie besluit de behandeling van het Verslag nader schriftelijk overleg inzake het VN-vluchtelingencompact (34.964, M) aan te houden in afwachting van de beantwoording van de nadere vragen d.d. 16 oktober 2019 inzake het VN-migratiecompact.

5.
Ambassadeursconferentie

De leden Van der Burg (VVD) en Karimi (GroenLinks) melden zich aan voor de ambassadeursconferentie. De leden Faber-Van de Klashorst (PVV), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Nanninga (FVD) melden zich aan onder voorbehoud. Als mogelijk gespreksonderwerp wordt de relatie met derde landen genoemd voor wat betreft asiel en migratie, met name met betrekking tot West-Afrika (Niger).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren