Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 19 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische publicaties (35.218)

-
34986

Invoeringswet Omgevingswet

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Rietkerk), D66 (Moonen), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï) en SGP (Van Dijk).
De fracties van FVD (Dessing), GroenLinks (Kluit), PvdA (Nooren), PVV (Bezaan), SP (Janssen), PvdD (Nicolaï), Fractie-Otten (Rookmaker), 50PLUS (Baay-Timmerman) en OSF (Gerbrandy) leveren gezamenlijk inbreng.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer