Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 26 november 2019
1. 35302

Belastingplan 2020

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik), D66 (Van Huffelen), PvdA (Crone), PVV (Van Strien), SP (Van Apeldoorn), ChristenUnie (Ester), 50PLUS (Van Rooijen) en SGP (Schalk).

2. 35303

Overige fiscale maatregelen 2020

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik) en ChristenUnie (Ester).

3. 35304

Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik), D66 (Van Huffelen), PvdA (Crone), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk).

4. 35305

Wet bronbelasting 2021

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik) en ChristenUnie (Ester).

5. 35306

Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fractie van ChristenUnie (Ester).

6. 35307

Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fractie van ChristenUnie (Ester).

7. 35241

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik) en ChristenUnie (Ester).

8. 35255

Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik) en ChristenUnie (Ester).

9. 31066, J

De commissie besluit het Jaarplan 2020 Belastingdienst voor kennisgeving aan te nemen.

10. 21.501-07, AZ

Brief van de minister van financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 december 2019; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 december 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

11. Rondvraag

Het lid Essers (CDA) vraagt naar de antwoordbrief van de schriftelijke vragen inzake de verbetering van de giftenaftrek en de regeling ANBI’s en SBBI’s. De staf zal navraag doen bij het ministerie van Financiën.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren