Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 26 november 2019
1.
35125

Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 januari 2020.

2.
33996, R

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van vier moties; Organiseren van kansspelen op afstand

De commissie besluit de bespreking van de brief een week aan te houden. Het lid Bikker maakt kenbaar dat motie 33996, K - in afwachting van de evaluatie - wordt aangemerkt als deels uitgevoerd.

3.
Mededelingen en informatie

De commissie overweegt de behandeling van wetsvoorstel 35206 (R2127) Reparatiewet te combineren met de behandeling van wetsvoorstel 35311 Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen en zal de bewindslieden hieromtrent een schriftelijke reactie vragen.

4.
Rondvraag

De commissievoorzitter zal met de Kamervoorzitter in overleg treden met het oog op besluitvorming in de commissievergadering van 10 december a.s. over het houden van een begrotingsdebat J&V dan wel een beleidsdebat begin 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren