Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 26 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019 (35.000 IV)

-
Rondvraag

De leden van de SP-fractie (Kox) verzoeken om op korte termijn een mondeling overleg te plannen met de staatssecretaris van SZW inzake de reductiedoelstelling kinderarmoede. Dit agendapunt zal voor een volgende gezamenlijke commissievergadering SZW/KOREL worden geagendeerd.

De leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) verzoeken de griffie ambtelijk de beantwoording van openstaande brieven met vragen ter zake van het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel en kabinetsreactie advies Commissie Parameters te rappelleren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren